Wrushi Medihall 24 ने ग्रामीण महाराष्ट्रात 24×7मेडिकल आणि लाईफ स्टाईल स्टोअर्स उघडण्यासाठी पुढाकार घेतला

2025 पर्यंतराज्यभरात 200 स्टोअर्सउघडण्याचेआणिचालवण्याचेकंपनीचेउद्दिष्टआहे​ New Delhi (Indi): 24×7 मेडिकलआणि लाईफ स्टाईल स्टोअर्स भारतात सामान्य आहेत आणि ग्राहकांच्या आपत्कालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र, ही दुकाने महानगरांपुरती मर्यादित आहेत. अशा स्टोअरची मागणी सर्वत्र अस्तित्वात असताना, लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात राहणारे लोक अशा सेवांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. या ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन […]

Continue Reading